Bản Đồ
Banner

Đổi mã vùng điện thoại cố định từ 11/2/2017 quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 21/11

Việc chuyển đổi mã vùng viễn thông sẽ diễn ra trong ba giai đoạn, bắt đầu từ tháng 2/2017 và kết thúc vào tháng 7 năm sau.