Map
Map

ROADMAP - PRICE LIST

05-30-2011

ROADMAP

Nơi Đi

Nơi đến

Hà Nội:

18h – 19h

Đại lý Đồng Văn

23 Nguyễn Văn Trỗi

03516 292 632

Đại lý Phủ Lý

217 Cầu Hồng Phú – Phủ Lý

09155 90433

Ninh Bình: 21h

31 Lương Văn Tụy

0303872439

21 Hoàng Hoa Thám

0303871874

Ninh Bình:

21h30

Huế:

49 Chu VĂn An – Huế

0543 83 14 17 – 3 831718

06 Trần Hưng Đạo – Huế

0543 545 918

 8h00

Huế:

8h00 – 13h00

Hội An: 12h30 – 18h00

132 Trần Cao Vân

05103864609

Hội An:

18h00

Nha Trang: 6h00

10 Hùng Vương

0583527466

Nha Trang:

7h30

Đà Lạt: 14h00

38 Bùi Thị Xuân

0633510639

Nha Trang:

 7h30

Mũi Né: 15h00

117 Nguyễn Đình Chiểu Hàm Tiên 0623847597

Nha Trang:

7h30

Sài Gòn: 17h00

273 Phạm Ngũ Lão Q1

0838374629

Đà Lạt:

13h30

Mũi Né: 15h00

Đà Lạt:

7h30

Sài Gòn: 15h00

Mũi Né:

 7h30

Sài Gòn: 12h00

 

PRICING FOR RETAIL CUSTOMERS
(adopted on 15 January 2010)
ROADMAP SEATING OF BEDS
    (BEDS) HUE NT SAIGON (BEDS)
HA NOI-NINH BINH 70,000 THERE IS NO    
HN-HT 160,000 210,000   210,000
HANOI, QUANG BINH PROVINCE 180,000 230,000   230,000
HANOI-Hue 200,000 250,000   250,000
HANOI-Hue-DA NANG 300,000 350,000   350,000
HANOI-Hue-HOI AN 300,000 350,000   350,000
HANOI-HUE-HOI AN-NHA TRANG NO NO 520,000 520,000
HANOI-HUE-HOI AN-SAIGON NO NO 620,000 700,000
HANOI-Hue-HOIAN-Nhatrang-Muine NO NO 600,000 660,000
HANOI-Hue-HOI AN-NHA TRANG-DA LAT NO NO 550,000 NO
HANOI-Hue-HOIAN-Nhatrang-SAIGON-MUINE NO NO 690,000 810,000
HANOI-Hue-HOIAN-Nhatrang-Dalat-Sai Gon  NO NO 690,000 NO
HANOI-HUE-HOIAN-NHATRANG-DALAT-MUI NE NO NO 740,000 NO
HANOI-HUE-HOIAN-NHATRANG-DALAT-MUI NE-SAI GON  NO NO 780,000 NO

 

 

PRICING MAY VARY FROM TIME to TIME CUSTOMERS, please CONTACT the OFFICE of 8 TAM TRINH-0436337575-0436337614 to KNOW the EXACT FARE.