Bản Đồ
Banner

CHUYỂN PHÁT NHANH TÂY BẮC

19-05-2011

Hệ thống của chúng tôi
• lưu trữ tất cả các địa chỉ gởi và nhận hàng.
• cung cấp thông tin về giá cước vận chuyển cho từng lô hàng.
• tự động gọi Hoàng Long đến nhận hàng.
• xác nhận thông tin gởi hàng.
• cung cấp đầy đủ và chi tiết về tình hình giao nhận của từng lô hàng.
• lưu trữ thông tin giao nhận của các lô hàng đã gởi giúp cho việc tra cứu về sau.
Mỗi một hệ thống được thiết kế để đáp ứng với nhiều yêu cầu khác nhau

Hệ thống giao nhận điện tử
Hệ thống giao nhận điện tử cho phép các dịch vụ của chúng tôi được tích hợp vào trong thời khóa biểu kinh doanh hằng ngày của bạn. Đây là một sản phẩm dành cho:
* Các chuyến hàng có tần suất giao nhận thấp, trung bình hoặc cao.
* Quy trình xử lý nội bộ
* Được tích hợp vào website của bạn nhằm giúp bạn nâng cao khả năng cung ứng các dịch vụ liên quan đến các khách hàng của bạn.
Giúp tiết kiệm thời gian đối với các công việc lặp đi lặp lại giúp cho việc vận chuyển và quản lý hàng gởi hiệu quả hơn bằng những hệ thống gởi hàng của chúng tôi.
 

click vào đây để biết chi tiết lộ trình Hệ thống chuyển phát nhanh các tuyến tây bắc